Bởi Globita Consulting

Một số thay đổi liên quan đến passport Thụy Điển sẽ được áp dụng từ ngày 15/4/2016

Để hạn chế việc mua bán hay lạm dụng passport Thụy Điển, từ ngày 15/4 sẽ có các thay đổi sau: – Trong vòng 5 năm, bạn chỉ được cấp tối đa 3 passport. – Trong trường hợp cần thiết để đi lại, bạn sẽ dc cấp passport tạm thời, và khi bạn xin cấp […]