CÁC BƯỚC ĐỂ XIN GIẤY PHÉP LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN NGOÀI KHỐI CHÂU ÂU

Ở Thụy Điển, một công ty muốn tuyển dụng và làm giấy phép lao động hợp pháp cho nhân viên có quốc tịch ngoài khối Châu Âu phải tuân thủ các bước và quy trình sau:

1. Công ty phải đăng quảng cáo tìm người trên trang web chính thức của Sở Việc làm hoặc các trang tương tự trong thời hạn ít nhất 10 ngày, tìm người trong toàn Thụy Điển và trong khối Châu Âu trước.

Sau thời hạn đăng quảng cáo, các công ty vẫn chưa tìm được người mong muốn sẽ tiến hành bước thứ 2 tuyển người ngoài Châu âu.

2. Bước 2: Tạo một offer làm việc/hợp đồng làm việc khi chọn được người ngoài Châu âu. Trong hợp đồng này có ghi rõ tên người sẽ qua làm việc, ngày tháng năm sinh, vị trí công việc, mức lương, thời gian làm việc, công ty bảo hiểm, các loại bảo hiểm…

HD này có thể chuyển đến cho ng lao động.

Hợp đồng này sẽ phải chuyển lên cho bộ phận công đoàn để duyệt về các điều khoản làm việc. Ở bước này, các công ty sẽ có những ghi nhận của Công Đoàn như: công đoàn xét thấy các tiêu chuẩn lương, bảo hiểm đúng theo luật quy định, chấp nhận cho công ty thuê người.

Hoặc nếu lương thấp, bảo hiểm không đủ họ cũng sẽ ghi ra. Hoặc các ngành nghề tìm kiếm họ thấy nguồn nhân sự trong Thụy Điển hay Châu Âu không hề thiếu họ cũng từ chối duyệt.

3. Sau khi bước duyệt Công đoàn ok và hoàn tất, công ty sẽ làm giai đoạn cuối cùng là gởi hồ sơ lên Sở Di Trú để xin cấp phép lao động cho người làm việc sang lao động. Và người lao động không được phép sang Thụy Điển làm việc trước khi được Sở Di TRú cấp phép.

Với các bước trên bạn thấy rằng quy trình để được tuyển một người từ ViỆt Nam một cách chính thức sang làm việc khá phức tạp và được duyệt chặc chẽ từ các cơ quan. Và không phải công ty nào muốn tuyển cũng được tuyển, họ còn xét khả năng tài chính của công ty để xem công ty đó có đủ khả năng đảm bảo trả lương và phúc lợi cho nhân viên sau khi qua không. Nếu xét thấy công ty không đủ khả năng, Sở di trú sẽ từ chối cấp phép.

Với những quy định trên, bạn thấy rằng việc một ai đó nói rằng cứ đưa cho họ vài chục ngàn usd là họ lo đi làm được hợp pháp thì bạn phải xác minh lại tất cả: công ty nào đang tuyển bạn, lương họ trả cho bạn bao nhiêu, các phúc lợi khác thế nào… Thông tin về công ty ở Thụy Điển cũng dễ dàng kiểm tra tại các website các cơ quan quản lý của Thụy Điển nên mọi người có thể kiểm chứng trước khi quyết định.

Thân,

JS.

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NGOOÀI KHỐI CHÂU ÂU

Ở Thụy Điển, một công ty muốn tuyển dụng và làm giấy phép lao động hợp pháp cho nhân viên có quốc tịch ngoài khối Châu Âu phải tuân thủ các bước và quy trình sau:

1. Công ty phải đăng quảng cáo tìm người trên trang web chính thức của Sở Việc làm hoặc các trang tương tự trong thời hạn ít nhất 10 ngày, tìm người trong toàn Thụy Điển và trong khối Châu Âu trước.

Sau thời hạn đăng quảng cáo, các công ty vẫn chưa tìm được người mong muốn sẽ tiến hành bước thứ 2 tuyển người ngoài Châu âu.

2. Bước 2: Tạo một offer làm việc/hợp đồng làm việc khi chọn được người ngoài Châu âu. Trong hợp đồng này có ghi rõ tên người sẽ qua làm việc, ngày tháng năm sinh, vị trí công việc, mức lương, thời gian làm việc, công ty bảo hiểm, các loại bảo hiểm…

HD này có thể chuyển đến cho ng lao động.

Hợp đồng này sẽ phải chuyển lên cho bộ phận công đoàn để duyệt về các điều khoản làm việc. Ở bước này, các công ty sẽ có những ghi nhận của Công Đoàn như: công đoàn xét thấy các tiêu chuẩn lương, bảo hiểm đúng theo luật quy định, chấp nhận cho công ty thuê người.

Hoặc nếu lương thấp, bảo hiểm không đủ họ cũng sẽ ghi ra. Hoặc các ngành nghề tìm kiếm họ thấy nguồn nhân sự trong Thụy Điển hay Châu Âu không hề thiếu họ cũng từ chối duyệt.

3. Sau khi bước duyệt Công đoàn ok và hoàn tất, công ty sẽ làm giai đoạn cuối cùng là gởi hồ sơ lên Sở Di Trú để xin cấp phép lao động cho người làm việc sang lao động. Và người lao động không được phép sang Thụy Điển làm việc trước khi được Sở Di TRú cấp phép.

Với các bước trên bạn thấy rằng quy trình để được tuyển một người từ ViỆt Nam một cách chính thức sang làm việc khá phức tạp và được duyệt chặc chẽ từ các cơ quan. Và không phải công ty nào muốn tuyển cũng được tuyển, họ còn xét khả năng tài chính của công ty để xem công ty đó có đủ khả năng đảm bảo trả lương và phúc lợi cho nhân viên sau khi qua không. Nếu xét thấy công ty không đủ khả năng, Sở di trú sẽ từ chối cấp phép.

Với những quy định trên, bạn thấy rằng việc một ai đó nói rằng cứ đưa cho họ vài chục ngàn usd là họ lo đi làm được hợp pháp thì bạn phải xác minh lại tất cả: công ty nào đang tuyển bạn, lương họ trả cho bạn bao nhiêu, các phúc lợi khác thế nào… Thông tin về công ty ở Thụy Điển cũng dễ dàng kiểm tra tại các website các cơ quan quản lý của Thụy Điển nên mọi người có thể kiểm chứng trước khi quyết định.

Thân,